dijous, de novembre 17, 2016

El ciudadano Ilustre o ningú és profeta a casa seva
Una radiografia o un mirall de diferents aspectes de la societat argentina és el que retrata el film El ciudadano il·lustre, que deixa clar que ningú es profeta a casa seva. És una pel·lícula que interpel·la amb humor negre, però no es una comèdia. Val la pena!