dimecres, de febrer 15, 2006

El biodiesel


Gairebé el 70% del petroli que es consumeix a la UE es destina al sector del transport, sobretot als automòbils particulars, que consumeixen la meitat de l'energia total d'aquest sector. L'eficiència del combustible dels cotxes ha millorat notablement gràcies a un acord voluntari amb la indústria automobilística per reduir el consum de combustible -en el període 2008-2009 els cotxes seran un 25% més eficients del que ho eren al 1998-. No obstant, amb l'augment de la quantitat de vehicles, el consum i l'ús que se'n farà probablement contrarestaran aquestes millores, per això haurien de considerar-se mesures addicionals per millorar-ne l'eficiència.


Una de les solucions que es plantegen, tant per la reducció de la dependència energètica dels països subministradors de cru com pel seu interès mediambiental, són els biocarburants. El desenvolupament d'aquests combustibles contribuirà a lluitar contra l'efecte del canvi climàtic i alhora es pot convertir en una bona font d'energia renovable que pot resoldre en part la dependència energètica dels europeus. Entre els models de biocarburants es distingeixen dos grups: el biodièsel i el bioetanol. El biodièsel es fabrica essencialment a partir d'olis (un 90%), que s'extreuen de la colza o el gira-sol, i el bioetanol s'aconsegueix a partir de la fermentació dels sucres del blat o del blat de moro. Els biocarburants s'han introduït en el mercat recentment i no estan gaire estesos, tot i que algunes benzineres ja subministren el biodièsel. França, com a primera potència agrícola de la UE, preveu incorporar el 5,75% de biocarburants l'any 2008 i el 10% l'any 2015.